Как се изчислява болничен 3 дни от работодател

Дата на публикация: 08.07.2019

В тях не съхраняваме лични данни. Срок за изплащане на обезщетението. Парично обезщетение за временна неработоспособност поради карантина или отстраняване от работа по предписание на здравните органи се изплаща съответно за: времето, за което осигуреният е под карантина; времето на отстраняване от работа, ако осигуреният не може да бъде трудоустроен на друга подходяща работа през това време, но за не повече от 90 календарни дни през една календарна година.

Често задавани въпроси Вижте отговорите на често задаваните въпроси около счетоводната практика. Какъв е минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители? Така поне го изчислява автоматично програмен продукт Омекс.

Какъв е периодът от който се изчисляват обезщетенията при временна неработоспособност? В какъв срок документите свързани болничния лист се представят в НОИ? Колко време трябва да съм се осигурявал за да имам право на болничен?

Какъв е размерът на данъчни облекчения за трудоустроени по трудови договори. Необходими документи и данни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност. В какъв срок самоосигуряващият се може да променя процентът върху който се осигурява.

Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес, а от Заркова не съм съвсем съгласна.

В примера неработоспособността е по повод на различни заболявания и има прекъсване в неработни дни. В примера осигуреният трябва да получи това възнаграждение в посочения размер, тъй като то е определено в зависимост от възнаграждението му в месеца на настъпване на неработоспособността — в случая октомври. Колко време трябва да съм се осигурявал за да имам право на болничен?
 • За нас: За нас и контакти Общи условия за ползване Абонамент за пълен достъп Политика за защита на личните данни Политика за бисквитките cookies Забравена парола! Или по друг начин казано, за официалните празници, и за събота и неделя не получавате парично обезщетение от НОИ.
 • П Р И М Е Р: Служител представя първичен болничен лист за временна неработоспособност за 7 дни от 5 юли до 11 юли г.

Бюлетин Акаунтинг Нюз

Страхотна статия. Парично обезщетение за временна неработоспособност не се изплаща на осигурени лица, които:. Страхотно и достъпно написано! До колко работни дни не платения отпуск се зачита за трудов стаж? Изчисляване на паричното обезщетение за временна неработоспособност, когато лицето работи по повече от едно правоотношение или основание за осигуряване.

Услуги на ишлеме и ВОД от irenabrili. За да ползвате болнични, които имат право на парични обезщетения при временна неработоспособност, трябва да си изискате толкова броя копия на болничния лист от лекаря. Тагове 3 дни болнични за сметка на работодателя. Лица. В тях не съхраняваме лични данни. Популярни публикации [Znamkak.

Related Posts

Срокове за изплащане от НОИ на паричните обезщетения при временна неработоспособност. Осигуряването се прекъсва през периодите , които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. Когато се установи, някое от обстоятелствата по чл. Освен това, останалата част от 7 дни, в които съм бил в болничен кой ще ми ги изплати?

Общините изпращат документите в дневен срок от получаване на искането. Related Posts. Ежемесечно работим с над български и международни бизнеса. Работим изцяло онлайн. Изчисляване на паричното обезщетение за временна неработоспособност, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице от ТП на НОИ.

Имейл адрес. В какъв срок самоосигуряващият се може да променя процентът върху който се осигурява? Придружителното писмо се представя в два екземпляра, единият от които остава в съответното ТП на НОИ, а другият се връчва на приносителя на хартиен носител. Много точна и подробна.

Срокове за изплащане от НОИ на паричните обезщетения при временна неработоспособност.

 • В примера неработоспособността е по повод на различни заболявания и има прекъсване в неработни дни.
 • Все пак има известна възможнос т за плащане през почивни дни в предприятия, където всеки има индивидуален трудов график и се работи на смени, но това не е масовия вариант.
 • Популярни публикации [Znamkak.
 • За членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, за лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други вероизповедания по Закона за вероизповеданията месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Ред за представяне на документи и изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице. За г. Много компетентно написана с точната терминология. Какви са ограниченията за плащане в брой през г. Парично обезщетение за временна неработоспособност не се изплаща на осигурени лица, установени по съответния ред; са станали неработоспособни поради неспазване от тях на правилата за безопасна работа, когато лицето работи по повече от едно правоотношение или основание за осигу!

Изчисляване на паричното обезщетение за временна неработоспособност. Паричните обезщетения за временна неработоспособност се изплащат как се изчислява болничен 3 дни от работодател правоимащите лица въз основа на:.

Докумен. В какъв срок самоосигуряващият се може да променя процентът върху който се осигурява?

Какво не знаем за болничните?

Запечатване на търговски обект от НАП — част 3. Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Какви са процентите на необходимо присъщите разходи за г.? Повече от десет удостоверения се представят само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

Фактура с осбободена и облагаема сделка в дневник покупки от max Ежемесечно работим с над български и международни бизнеса. Разпореждането за отказ и за спиране на производството могат да се обжалват в дневен срок от получаването им пред ръководителя на териториалното поделение на НОИ по реда на чл. Ако след събота и неделя, и за тях няма да получите .

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Беломир
  София, ж.
 2. Христалин
  Парични обезщетения при временна неработоспособност. Как държавата ще знае къде да ми преведа обезщетението и в какви срокове обикновено се случва изплащането на изчисления болничен?
 3. Заявлението-декларация се подава от всеки от наследниците лично или чрез упълномощено съгласно чл.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.