Степен на професионална квалификация

Дата на публикация: 04.07.2019

Придобиване и повишаване на квалификацията. Професиите у нас, както и в други държави, са определени в Национален класификатор на професиите.

Следователно същината на трудовата дейност се определя преди всичко от уменията. Това е едно формално основание, тъй като законът не се интересува от фактическите качества, значение имат формалните основания за заемане на определена длъжност.

Тя се определя от броя на учебните часове, необходими за достигане на степента, както следва:. На посоченият адрес и работно време гр. Договорът за ученичество е особен вид трудов договор — придобиват се знания и умения, като се престира работна сила.

За 2-ра степен — такса лв.

Той е предпоставка за сключване трудов договор на общо основание - чл. Максималната продължителност на всички обучения е 12 месеца в зависимост от разпределението на учебните часове в графика за обучение. Провежда се под формата на защита на заданието. Не, степен на професионална квалификация, те трябва да се докажат по определен в закона ред. За да бъдат правно значими, изпитите задължително са присъствени.

  • Изпитът по практика е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност.
  • Каталог Адвокати Нотариуси Адвокатски регистри Частни съдебни изпълнители.

Той е предпоставка за сключване трудов договор на общо основание — чл. Подробни инструкции за работа с платформата Текущо законодателство : Глава XI КТ и Глава VII на Закон за насърчаване на заетостта ЗНСЗ ; множество подзаконови актове, които уреждат изпълнението на дейности, представляващи повишена обществена опасност; закони извън трудовото законодателство — Закон за народното здраве, Закон за лечебните заведения, Закон за енергетиката и т.

На нашия сайт е публикуван списък с всички специалности, за които ЦПО Хармония има лиценз за провеждане на обучение.

Придобиване и повишаване на квалификацията. Запомни ме.

  • Разглеждаме я, доколкото е свързана с ТрП.
  • Професионалната квалификация играе роля и при прекратяването на трудовото правоотношение.

Подробни инструкции за работа с платформата може да получите тук. Включените предмети в обучението Ви от часа ще бъдат изпратени на посочен от Вас майл 7 дни преди стартиране на обучението степен на професионална квалификация графика за лекции и видео консултациите по тях. Те не са задължителни като присъствие, което обучаемото лице получава. Каталог Адвокати Нотариуси Адвокатски регистри Частни съдебни изпълнители. Всяко обучение за част от професията приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, степен на професионална квалификация, но са желателни за park mall stara zagora kino усвояване на материала по съответния учебен предмет.

Форма за търсене

В сайта на Хармония има изброени всичките специалности. Това изисква предварително да се запознаете с учебния план за обучение по желаната професия. Подробни инструкции за работа с платформата може да получите тук. Обществената функция на професионалната квалификация е насочена към създаване на възможности за високопроизводителен и ефикасен труд, осъществява се производствено икономическата функция на труда.

Преподавателите в ЦПО Хармония са утвърдени в теорията и доказали се в практиката специалисти, степен на професионална квалификация. Платформата за дистанционно обучение може да разгледате като гост тук ЗНЗ - как се става лекар.

Решение на ВС прибавя към дефиницията и делови качества. Този способ се прилага за професии, които не изискват толкова квалифицирана работа.

В зависимост от коя степен е дадена специалност: Първа степен - часа - минимум 2 месеца Втора степен - часа - минимум до 3 месеца Трета степен - часа минимум до 4 месеца Максималната продължителност на всички обучения е 12 месеца в зависимост от разпределението на учебните часове в графика за обучение.

Преквалификация Всички страници. Тук може да разгледате всичките лицензирани специалности на Хармония Държавните изпити се провеждат аналогично на посочените във въпрос 12, но на база утвърдена Национална изпитна програма от министъра на МОН.

Потребителско име.

Подробни инструкции за работа с платформата може да получите тук Кликването върху съответния линк ви води до учебният план със всичките предмети за цялата специалност, степен на професионална квалификация. Лицензиран ли е Център за професионално обучение Хармония. Тя определя броя на учебните часове за обучение, както следва:.

Решение на ВС прибавя към дефиницията и делови качества. Пълен списък на всички професии и специалности в България е публикуван бебе борса варна чаталджа сайта на Националната агенция за професионално образование и обучение Къде да открия инструкциите за работа с платформата за дистанционно обучение.

На посоченият адрес степен на професионална квалификация работно време гр. Пълен списък на всички професии и специалности в България е публикуван на сайта на Националната агенция за професионално образование и обучение. Тя лежи в същината на три основания за прекратяване на ТрПО:.

Договорите биват три вида: договор за ученичество — чл. Това са трудовият договор със срок за изпитване и конкурсът. Прави се предварителна оценка на професионалната квалификация на кандидатите, предварителна съпоставка на фактическата степен на техните знания и умения и изискваните за съответната длъжност.

Държавните изпити се провеждат аналогично на посочените във въпрос 12, степен на професионална квалификация, но на база утвърдена Национална изпитна програма от министъра на МОН. Лицензиран ли е Център за професионално обучение Хармония. Професионална квалификация Съдържание на статията Професионална квалификация Придобиване и повишаване на квалификацията? Кликването върху съответния линк ви води до учебният план със всичките предмети за цялата специалност.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Малам
    Изпитите се провеждат в два дни и са задължително присъствени - в учебната база на ЦПО Хармония.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.