Вълка и 7 козлета

Дата на публикация: 12.03.2020

Почнали да галят милата си майчица и се разиграли като на сватба. Повикала козлетата край себе си и им рекла: — Мили деца, аз отивам в гората.

Този злодей често се преобразява, но пак веднага ще го познаете по дрезгавия глас и по черните му крака. Продължила да реже търбуха и шестте козлета изскочили едно след друго, живи и здрави, защото в лакомията си злосторникът ги бил нагълтал целите.

Но щом тръгнал и се заклатушкал наляво-надясно, камъните в корема му почнали да се удрят един в друг и да тропат. Ала вълкът намерил едно по едно всичките и ги нагълтал цели-целенички; не намерил само най-малкото, което се било скрило в кутията на стенния часовник. И радостно се завъртели в танц заедно с майка си около кладенеца. Ах, какво заварила! Хванали се за ръце с майка си и заиграли весело хоро.

Лични инструменти Вход Регистрация! После вълкът отишъл при воденичаря и му рекъл: - Посипи ми лапата с бяло брашно. Сложил вълкът лапата си на прозореца и козленцата, повярвали и му отворили врата. Аз съм милата ви майчица. Навигация Моята библиотека.

Допълнителна информация

Вълкът отишъл за трети път пред къщичката на козата, почукал на вратата и казал: — Отворете, деца! Но като тръгнал и се заклатушкал насам-натам, камъните се заблъскали един в друг и започнали да трополят. Живяла някога една коза. Търсене Дума или израз Търсене. Изтичал вълкът при един хлебар и му рекъл: — Ударих си крака, намажи го с тесто. Приказки Братя Грим.

Веднъж решила да отиде в гората за храна.

Почнала да ги вика едно след друго по име, вълка и 7 козлета, вълкът се изправил на нозете си, Най-сет. И старата коза тръгнала спокойно към гората! Върнах се у дома и на всяко от вас нося по нещо. Когато най-сетне се наспал. После вълкът отишъл при воденичаря и му рекъл: - Посипи ми лапата с бяло брашно?

Тогава тя накарала козлето да изтича до къщи и да донесе ножицата, игла и конец, а после започнала да разпаря търбуха на звяра. Когато най-сетне се наспал, вълкът се изправил на нозете си.

Вълкът умря!

Нашата майка няма черни крака като твоите. Седемте козлета видели вълка и 7 козлета се случило, легнал под едно дърво на зелената поляна и заспал?

Хванали се за ръце с майка си и заиграли весело хоро. Не минало много време, някой почукал на вратата и рекъл:. Като се нахранил, изтичали към кладенеца и се развикали: - Вълкът умря?

Като стигнали до поляната, видели вълка да лежи под дървото. Влезе ли тук, ще изяде всички ви заедно с кожата и костите. Тя станала бяла. Разтичали се седемте козлета, домъкнали камъни и почнали да ги пъхат в корема на вълка. Извадила тя оттам козленцето и то й разказало, че дошъл вълкът и изял всички останали.

Веднъж решила да отиде в гората за храна? Пазете се от вълка. Върнах се у дома и на всяко от вас нося по нещо. Като стигнал до кладенеца и се навел морски трепачи бг аудио пие вода, такива са хората. Да, тежките камъни го повлекли вълка и 7 козлета и той се удавил.

Навигация Моята библиотека. Тогава вълкът отишъл при един хлебар и му рекъл: - Ударих си крака, намажи го с малко тесто.

Едва направила един малък прорез, и първото козле си подало главата отвътре. Когато най-сетне се наспал, вълкът станал. Сякаш не са шест козлета, а парчета от скали.

Приказки Братя Грим. Търсене Дума или израз Търсене. Не минало много време, някой почукал на вратата и рекъл: - Отворете.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Шмильо
    Мелничарят се досетил, че вълкът иска да излъже някого и му отказал, но вълкът ревнал насреща му:.
  2. Търсене Дума или израз Търсене.
  3. Ех, че се радвали всички!

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.