Синтактичен анализ на изречения

Дата на публикация: 29.06.2019

Идва като приятел. Описателна дескриптивна лингвистика.

Съставно адвербиално сказуемо 29 Сказуемо в безподложно изречение, в което предикативният признак е изразен чрез наречие. Карина - Регистриран К Карина. Пълна и кратка форма на личното местоимение: На него му изпратих покана по пощата. Full Name Comment goes here. Прилича на брат си.

Magesta - Регистриран M Magesta. В други области, синтактичен анализ на изречения признак, които важат за някакъв начин на изразяване напр. Категорията прилагателно име 8 Oбобщено значение: статичен. В редица случаи има задължителен характер. Той стана център на вниманието. Имената от м.

Как се работи с… упражнения?

Категория : Синтаксис. Сказуемно определение 41 Определение към подлога или към прякото допълнение, което означава признак, ограничен в действието си от сказуемото. Според мен "през прозореца" и "в средата на пода" са непряко допълнение. Съвременен български език, Скрити категории: Статии без посочени източници Мъничета за лингвистика. Непряко допълнение 33 Обект, във връзка с който се извършва действието, означено от сказуемото. Той е главният виновник за случилото се.

  • Не се съдържа като позиция в значението на сказуемото.
  • Екипът му няма достъп до тези данни. Published on Nov 8,

Стана ясно. Start on. Диета на Узунов 3 Диети и процедури за отслабване. Попълването ще Ви отнеме между 7 и 10 минути. Successfully reported this slideshow. Донесох подаръци за децата. Conity Prodanova.

Ето и изреченията

Второстепенни части :. WordPress Shortcode. Три е нечетно число. Изменя се по род и число като приема значенията на тези категории от съществителното име, чийто признак означава, то есть съгласува се със съществителното име, което определя.

Удвояване на допълнението 35 Характерна особеност на българския език, която се среща и в другите балкански езици. Откажи Изпрати.

Вземи научи урока. Активация на акаунт Изпрати нов имейл за активация Изпрати Изпрати активация на друг имейл адрес Изпрати? Спортувам с приятели.

Имайте предвид, че това може да стане причина за изтриването на цялата статия или раздел. You can change your ad preferences anytime.

Сказуемото винаги предполага и изисква наличието на подлог, чието действие и състояние конретизира. WordPress Shortcode. Ако това са ви спомени от училище направо сте гении.

Successfully reported this slideshow. Сказуемото се намира в подчинено отношение спрямо подлога. Учениците са изпитвани от учителя, синтактичен анализ на изречения. Части на изречението 13 Само пълнозначните самостойни части на речта - съществително име, местоимение, които се вклю.

Детето щеше да е играло навън! Примери: Писателят издаде нова книга. Приемайки общите условия за ползване. Благодаря на всички.

Изключения 23 Два глагола в повелителна форма, от които първият е загубил лексикалното си значение и признакът, който се приписва на подлога се носи само от втория глагол. Карина - Регистриран К Карина. Той влезе умислен. Сказуемо 19 Главна, синтактически зависима част на изречението, която приписва предикативен признак действие или състояние на подлога.

Според граматическите си особености определенията се делят на съгласувани и несъгласувани. Карина - Регистриран К Карина. Основни Предписателна нормативна, прескриптивна лингвистика.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.