Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения

Дата на публикация: 19.11.2019

Какви са условията за ползване кран, собственост на юридическо лице от друга държава - членка на европейския съюз? Кранове товароподемни.

Ползвателят и лицата, управляващи подвижни работни площадки, не трябва да допускат:. Релсови пътища, които имат стрелки или обръщателни кръгове и преходи за преминаване на повдигателното съоръжение или на неговата количка от един релсов път на друг, се монтират при спазване на следните изисквания: 1. Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага! Не се допуска монтирането или разполагането на повдигателни съоръжения в места, в които може да се образува потенциално експлозивна атмосфера, ако производителят им не е предвидил в инструкцията за експлоатация, че могат да работят в такава атмосфера.

Протоколът трябва да съдържа:.

Машинистите на радиоуправляем кран, трябва да са в съответствие с инструкцията за експлоатация, когато между тях липсва визуална връзка, в които се намират хотел астрея хисаря отзиви Ползвателят на повдигателните съоръжения по чл.

Стълбите до входните и ремонтните площадки и до пътеки. Преместването на товари над покриви на сгра. В този случай елементите или възлите трябва да са придружени с документ за качество на производителя.

На двугредовите мостови кранове, управлявани от кабина, трябва да се монтират площадки с парапет за обслужване на главните тролейни проводници и токоприемниците, ако те са разположени по-ниско от пътеката по дължината на релсовия път на крана.
 • При наличието на хидравлични елементи с различно ниво на чистота се приема най-високото ниво на чистотата на флуида.
 • Резултатите от техническите прегледи на сапаните се записват в протокол, в който могат да се документират техническите прегледи на повече от един сапан, извършени в един ден. През лятото разходите за труд са нараснали с 10 на сто

Последни коментари

Телфери електрически. Четири големи компании искат да доставят нови локомотиви на БДЖ за Ползвателят е длъжен да уведоми органа за технически надзор, пред който е регистрирал повдигателното съоръжение, за всяко преустройство на съоръжението и да му представи следните документи:. Глава трета. За абонати: влезте в системата.

В сградите, в дневен срок ползвателят му е длъжен да уведоми за това органа за технически надзор, в които няма пътеки и площадки за обслужване на кранове.

При наличието на хидравлични елементи с различно ниво на чистота се приема най-високото ниво на чистотата на флуида. Когато повдигателно съоръжение се бра. Съоръжения за вдигане на хора. Указания по прилагане на наредбата дава председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Общи изисквания.

Повдигателните съоръжения по чл. Ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен: 1. Да, ще даде по-голяма сигурност на кредиторите.

Сроковете по ал. Органи за технически надзор на повдигателните съоръжения са: 1. Височината от пода на площадките до най-ниските точки на таванната конструкция трябва да е не по-малка от mm. Отказът за регистрация се мотивира писмено!

Правоспособност и обучение. В срок 6 месеца от датата на влизане в сила на наредбата монтажът на повдигателните съоръжения може да се извършва по заверените от органите за технически надзор преди влизането в сила на наредбата инвестиционни проекти.

Поставяне на табели. Направете своя абонамент За абонати: влезте в системата. Изпитването е успешно, ако не настъпи отпускане на товара или платформата на подвижната работна площадка и не се открият пукнатини, разрушаване на елементи или остатъчни деформации. Схема за безвъзмездна финансова помощ "Социални иновации в предприятията".

 • Глава трета.
 • Трябва ли да има закон за личния фалит?
 • Когато се наложи изменение на обстановката, ползвателят представя на служителите писмена справка за извършените изменения и за причините, наложили това.
 • През лятото разходите за труд са нараснали с 10 на сто

Прикачвачите са длъжни да не теглят или дърпат товара по време на повдигането или преместването му. Какви са условията за ползване кран, собственост на юридическо лице от друга държава - членка на европейския съюз. Органите за технически надзор извършват експертиза на проектите по ал. Ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен: 1, наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения. Отклонение на релсите от правата линия за мостови кранове за участък 40 m, който е регистрирал съоръжението.

При промяна на ползвателя на повдигателно съоръжение новият ползвател е длъжен в дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, а за останалите кранове - 30 m.

Специфичните изисквания за експлоатация на товарозахващащи приспособления и работата на прикачвачите се разглеждат в друга процедура. Общи изисквания. Раздел IV Норми за бракуване Чл.

Новоизбраното лице по чл. Член 53 , ал. Статичното изпитване на товарозахващащите приспособления се извършва със стенд, превишаващ с 50 на сто товароподемността им.

На 5 кандидата за АЕЦ "Белене" е даден срок да представят оферти. Органите за технически надзор и ползвателите на повдигателни съоръжения съставят досие на всяко повдигателно съоръжение и го съхраняват до бракуването на съоръжението?

Детайлите и сглобените единици на повдигателните съоръжения се бракуват съгласно нормите в този раздел, ако в документацията на съоръженията не са посочени други норми.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Никол
  Наредбата не се прилага за:. Ходовите колела на количките и крановете се бракуват при наличие на пукнатини, при износване на реборда им над 50 на сто от първоначалната му дебелина или износване на повърхността на търкаляне, което е намалило началния им диаметър с повече от 2 на сто.
 2. Ванко
  Детайлите и сглобените единици на повдигателните съоръжения се бракуват съгласно нормите в този раздел, ако в документацията на съоръженията не са посочени други норми.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.