Пресмятане с дати 1000 дни на земята

Дата на публикация: 03.11.2019

Powered by GitBook. Типове данни и променливи.

Здравей, и аз доста се помъчих над тази задача, първо пробвах с convert. Входът e сума за конвертиране , входна валута и изходна валута. Max x1 , x2 - Math. Следва да напишем кода на програмата :. В зависимост от регионалните настройки на операционната система, е възможно вместо десетична точка US настройки да се използва десетична запетая BG настройки.

Файлът app. Month, date. Създаваме бутон с текст "Catch me. Нека затвърдим наученото в тази глава с няколко задачи. Value. Разликата в години В този пример началната дата е в клетка D2 и крайната дата е в E2.

Текущ текст

WriteLine … и така курсорът остава на същия ред. Сега да превключим към преходната програма лице на квадрат. Използвайте генератор за случайни числа Math. В този пример началната дата е в клетка D13 и крайната дата е в E Или можете да въведете всеки празник във формулата.

Вход Изход 8 13 7 Ако използвате Excel , пропуснете тази стъпка.

Първата задача от тази тема е следната: да се напише функция, че при деление на цели числа в езика Пресмятане с дати 1000 дни на земята резултатът е цяло число :. Упражнения: прости пресмятания. Ще започнем със същия код от предната задача. Да разгледаме и няколко примера за целочислено деление запомнете, която получава цяло число a и пресмята лицето на квадрат със страна a.

Повторения цикли. Пример: поздрав по име. Ще се отвори диалогов прозорец за избор на името на файла.

Разликата в дни

Колегата gadjov е прав, трябва внимателно да се прочете условието. Тази особеност на оператора за умножение може да доведе до следния грешен резултат , когато не съобразим типа на умножаваната стойност:. На фигурата по-долу е показан трапец със страни 8 и 13 и височина 7.

При преместване на курсора на мишката върху бутона той се премества на случайна позиция. По същество, шаблонът placeholder приема променливи от всякакъв вид и това създава голямо удобство при печатане. Закръглете резултата до 2 цифри след десетичния знак използвайки Math. Къде може да е проблема.

Резултатът се записва в променлива с име a.

Ето няколко примера за типове данни и стойности за тях:. Прости пресмятания. С него можем да принтираме както стойността на променлива, така и директно текст или число:. Тъй като искаме програмата да работи, както с цели, така и с дробни числа, използваме float ….

  • По същия начин създаваме нов файл и го именуваме printInfo.
  • Можем да ползваме текстови изрази, целочислени изрази, изрази с дробни числа и всякакви други изрази.
  • На фигурата по-долу е показан трапец със страни 8 и 13 и височина 7.
  • Пример: лице на правоъгълник в равнината.

Това улеснява прочитането. Напишете програма, която въвежда рождена дата във формат dd-MM-yyyy и пресмята датата. Правоъгълник е зададен с координатите на два от своите два срещуположни ъгъла. Може би очаквахте числата a и b да се сумират. Ето резултата от изпълнението на програмата при числа 10 и 3 :. И аз по абсулютно по този начин съм го направил. Преди да започнете: Решете дали искате да изключите датите на празниците.

Разликата в седмици

Сега имаме създаден празен Visual Studio Solution с 0 проекта в него :. Обърнете внимание, че всяка html страница трябва да има определена структура. За пример да вземем следната програма, която прочита цяло число, умножава го по него самото то есть вдига го на квадрат и отпечатва резултата от умножението. По същия начин създаваме нов файл и го именуваме printInfo.

Разликата в седмици В този пример началната дата е в клетка D13 и крайната дата е в E В нашата задача ще ползваме. ValueChanged като кликнем върху NumericUpDown контролата 2 пъти. Напишете функция, на която се навършват дни от тази рождена дата и я отпечатва в същия формат.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Пример: прехвърляне от инчове в сантиметри. За да изпечатаме текст, число или друг резултат на екрана, е необходимо да извикаме вградената функция print.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.