Движение на градивните частици на веществата

Дата на публикация: 10.06.2019

Топлинни явления. Изпарение и кипене.

Разделяне на смеси. Пречистване на водата. Веществата са изградени от атоми и молекули, които се намират в непрекъснато движение.

Градивните частици на веществата се намират в непрекъснато вътрешно движение и взаимодействие помежду си. Нашата храна. Това явление се нарича дифузия фиг. Интересно е да знаеш дали се движат градивните частици и как точно става това при газове, течности и твърди тела.

Част 1. Работа с лупа и микроскоп? Човекът и Вселената. Температура и енергия. Учи с уроците на разбираем и интересен език.

Тела и вещества.

Градивните частици на веществото в твърдо, течно и гозообразно състояние. Това е безплатен видео урок. Следователно всяка градивна частици притежава енергия.
  • Видове смеси.
  • Отделяне при организмите. Движението е масово - в него участват всички частици.

Поради непрекъснатото движение на молекулите частиците на едно вещество могат да проникнат между частиците на друго вещество. Разтворимост на веществата във вода.

Между два удара те се движат по инерция - праволинейно и равномерно, като при всеки удар променят големината и посоката на скоростта си. Дифузията може да се ускори чрез повишаване на температурата на веществата, което показва, че при по-висока температура скоростите на градивните частици са по-големи.

Топлинни явления. Свойства на водата.

Електронно помагало по физика и астрономия. Лабораторно упражнение. Градивните частици извършват непрекъснато хаотично движение! Дишане и здраве.

Движение на градивните частици на веществата. Сумата от кинетичната енергия на хаотичното движение на градивните частици на едно тяло и потенциалната енергия на взаимодействието между тях се нарича вътрешна енергия на тялото.

Последователи

Движението на градивните частици атоми, молекули, йони зависи от състоянието на веществото. Разделяне на смеси. Електронно помагало по физика и астрономия. Методи за разделяне на еднородни смеси.

Дишане и здраве. Свойства на водата. Разделяне на смеси. През това време те трептят подобно на частиците на твърдите тела. Космически изследвания. Храносмилателна система и храносмилане при човека.

Подкрепете ни.

Човекът и Вселената. Физика в училище. Дишане при животните. Влез в профила си Регистрирай се.

Молекулите на газовете се намират на големи разстояния една от друга и силите на взаимодействие между тях са много слаби. Методи за разделяне на еднородни смеси. Газова обмяна. Топене и втвърдяване! Измерване на температура. Звездното небе. Благодарим за помощта.

Пречистване на водата. Преговор и обобщение. Единство на неживата и живата природа.

Основни положения на молекулно-кинетичната теория Веществата са изградени от частици, като пространството между тях е свободно. Вече даде своя глас за този коментар.

Лабораторно упражнение?

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Фатиме
    Поради непрекъснатото движение на молекулите частиците на едно вещество могат да проникнат между частиците на друго вещество. Тези трептения са хаотични - непрекъснато променят своята посока и амплитуда.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.