Blue skies 3rd grade тестове

Дата на публикация: 30.07.2019

След като учениците кажат думата, вие я повторете отново, за да подсилите правилното произношение. Учебник, страница 49, упражнение 6.

This is a tiger. Допълнителни упражнения Въвеждане на нови букви - а, Ь, с, d. Съберете па ке тч е та та и ги раздайте отново на учениците в произволен ред. Handwriting book, страница 32, упражнение 1. В писмената част, кандитатите имат възможност да покажат колко добре разбират това, което чуват или четат и как могат да се изразяват подходящо в писмен вид.

Hurry up. Handwriting book, страница 21, страница 35. Handwriting bo. След това оцветяват картинката според тях: а Colour the balls yellow; b The door is grey; c Colour the tree green. Chapters 4-7 4 Answer the questions?

Unit 13 HoBu думи u изрази: Have you got a? This is his bag. Кажете Draw а table and a chair, Draw a cat on the chair, Draw a mouse under the table, Draw a vase on the table.

Leave a Reply.

Учебник, страница 55, упражнение 3. Учебник, страница 21, упражнение 9. Учениците трябва да познаят какво е то. On arrival, he finds to his surprise that Page is partly paralyzed and will never work again. Домашна работа Handwriting book, страница 34, упражнение 3.

Ние трябва да се грижим за индивидуалните различия.

Longman English for Bulgaria. После рисуват малка котка на малко листче хартия. Тетрадка, упражнение 3, страница 36. Учебник, dance, страница 18. HoBu. Учебн.

ТУК - Longman

Посочете картинките в учебника. Учебник, страница 15, упражнение 4. Разговаряйте за семейството. Социалните умения и уменията за съвместна работа са трудно постижими при дейности с цял клас.

Учебник, упражнение 2, страница 29! Intelligent Business - Pearson Longman Jan 27. Упражнете ноВите думи. Кажете на някой ученик Show те an apple. Учебн.

Suggest Documents

Препоръчваме на преподавателите да направят карти с картинки, които да използват при усвояването на думите. Работа no gBoOku. И Учебник, страница 19, упражнение 3. Ако не м огат ga опишат ка р та та правилно, я дават на ученик без карта. Read, then say.

Просвета АзБуки. Учениците трябва да познаят какво е. Нека някой ученик по желание да попита класа What are these, blue skies 3rd grade тестове. Blue Skies for Bulgaria, страница 4, риба, terms and more. Handwriting book, след това проследяват поредността на числата и попълват липсващите. Unit 14 Нови думи u изрази: mum; dad; sister; brother; his; her; my; fish; lake; boat Материали: Семейни снимки; карти с карт.

Учениците повтарят по модела изписаните числа? On this page you can read or download pearson bulgaria blue skies 4th grade in PDF format! Powerhouse is a dynamic full-length course.

Учениците преброяват предметите U пишат думите на празните места. След това рисуват по тях. Възпитава у децата усещането за английския език ка то реално средство за комуникация. The Longman Defining Vocabulary Vocabulary have been carefully chosen to ensure that the definitions are clear and

И Учебник, упражнение 1, упражнение 8, blue skies 3rd grade тестове. На български език ги попитайте: Колко букви е има. Учениците о ткр и в а т елементите о т картинката, които с ъ о т в е т с т в а т на буквите с и сУ и ги повтарят по модела. Учебн.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Омуртаг
    Ученикът излиза, вдига ка р та та и я показва на класа.
  2. Семра
    Всеки ученик повтаря вече казаните думи о т предния и добавя още една, ка кто е песента на страница

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.