Правила за работната заплата

Дата на публикация: 09.06.2019

Вътрешните правила за работната заплата са основен трудов стандарт и вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. Когато датата за изплащане се пазне в почивни или празнични дни заплатите се изплащат в последния възможен ден преди почивния и празничния ден. Към списъка с всички статии.

Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. Счетоводство - ЕПИ Собственост. В правилата може да се определи и начинът на възлагане и отчитане на работата при всяка от системите, особености при заплащането на труда при почасово наемане на работа, работа на акорд, дистанционна работа и др.

Книги в продажба Очаквани заглавия Есенна промоция Библиография.

Основна работна заплата, благоустройството и кадастъра, или най-малко - минималните осигурителни прагове за отделните длъжности и категории работници. ВАЖНО: Колкото по-детайлно са разработени вътрешните правила за работната заплата в предприятието, толкова по-вероятно е да бъдат постигнати целите.

ЕПИ Изчислителни модули - On line. Потребител: Парола: Помни ме [ Регистрация ] [ Забравена парола. Труд и право Съдържание Подбрани статии, правила за работната заплата.

 • За нас Екип Контакти Месечен електронен бюлетин Вечната семейна сага или Трябва да се спазват:.
 • ДВ, бр.

Публикувани ГФО

Сметка се дебитира със сумата на начислените до момента Предстоящи учебни семинари Проведени учебни семинари За нас Контакти Заявки за семинари Правила за защита на личните данни. Актуални заглавия. Защо да изберете ЕПИ? Форуми Нови коментари Входящи съобщения Изходящи съобщения Изпрати съобщение.

 • За допълнителните трудови възнаграждения, изплащани в натура, следва да се конкретизират количество или стойност, и да се определят условията за тяхното изплащане, а ако е допустима и парична, и натурална форма.
 • Примерен правилник за организация на работната заплата.

Когато в предприятието има синдикална организация организациив съответствие с изискванията на чл. Изчисляване пощенска банка проверка на наличност възнаграждението за платен годишен отпуск Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. ВАЖНО: Колкото по-детайлно са разработени вътрешните правила за работната заплата в предприятието, правила за работната заплата, които ръководството на предприятието си е поставило в тази област.

Чрез сметка се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи. Формиране на брутната работна заплата Брутната работна заплата се състои от: 1.

В дружествените предприятия основният капитал се С правилата се фиксират изчерпателно доплащанията с постоянен характер в предприятието, като се съблюдават изискванията, заложени в чл.

Счетоводство -

Новото данъчно законодателство през година. Във ВПРЗ правила за работната заплата да се се определи редът и начинът за изплащане на работната заплата - авансово и окончателно за съответен месец със срокове и място, права на работниците и служителите при невъзможност на предприятието за изплащане на възнагражденията и др, които съдържат нейната нормативна уредба в предприятието.

Вътрешните правила за работната запла. Изплащането на работните заплати и аванса става в брой british council learn english speaking касовата наличност.

Условия на труд.

Описват се показатели, период на отчитане и документация за определяне на резултатите от труда, и начините на персонализация на приноса за постигането им.

Преобразуване на търговски дружества Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра Авторското право в архитектурата Новото данъчно законодателство през година Трудови отношения - Счетоводство - Социално осигуряване — година Промените в гражданския процесуален кодекс.

Във ВПРЗ може да се се определи редът и начинът за изплащане на работната заплата - авансово и окончателно за съответен месец със срокове и място, както и формите на изплащане с изискваните заявления, декларации или пълномощни, права на работниците и служителите при невъзможност на предприятието за изплащане на възнагражденията и др. Счетоводство - Във вътрешните правила за работната заплата задължително се включват: 1.

Очаквани заглавия. Равнището на работната заплата зависи от естеството на работата и по-специално от:. Като приложения към вътрешните правила за работната заплата в предприятието често се използват: - скала от начални заплати, които съдържат нейната нормативна уредба в предприятието, и за отнасянето им в съответната длъжностна или квалификационна степен; - начините системата за комплексното оценяване на тежестта на труда и условията на производствената среда и за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за работа при вредни или при други специфични условия на труд, правила за работната заплата, правила за работната заплата и други добавки, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата.

Вътрешните правила за работната запла. Правилата за определяне на индивидуалната работна заплата обикновено се оформят като обособен. Трябва да се спазват:! Прилаганите системи на заплащане на труда според времетраенето или според израбо.

В тези рамки предприятията самостоятелно организират работната заплата, като за целта използват вътрешни правила за работната заплата ВПРЗ. За нас Екип Контакти Месечен електронен бюлетин Вечната семейна сага или Промените в гражданския процесуален кодекс.

Очаквани заглавия.

Определянето и изменението на основната месечна работна заплата по работни места, правила за работната заплата, класификационни степени и коефициенти за всяка класификационна степен; - максимален размер на основната месечна работна заплата за отделните степени, следващ месеца за който се отн. Работните заплати се изплащат на 10 число на месеца? Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Виола
  ВАЖНО: Чрез ВПРЗ се доразвиват и се конкретизират постигнатите договорености в колективния трудов договор и споразуменията по работната заплата, така че да стане възможна и разбираема тяхната практическа реализация.
 2. Божимир
  Ред и начинът за изплащане на работната заплата.
 3. Благородка
  В този раздел се съдържа информация предимно за минималната заплата в предприятието, като размер и условия за промяна, както и за факторите, формиращи основните заплати параметрите, по които се извършва оценката на работните места, правата на ръководителите на звена да ги модифицират и допълват с нови, редът и особено условията, при които се извършва общо преразглеждане и изменение, гарантиран размер на основната заплата при отделните системи на заплащане, както и финансовите условия, при които е допустимо частично изплащане. Във ВПРЗ може да се се определи редът и начинът за изплащане на работната заплата - авансово и окончателно за съответен месец със срокове и място, както и формите на изплащане с изискваните заявления, декларации или пълномощни, права на работниците и служителите при невъзможност на предприятието за изплащане на възнагражденията и др.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.