Статистика труд и работна заплата

Дата на публикация: 10.07.2019

Условия на труд. Skip to content Всички Горещо Общество. За целите на екстраполирането с индекса на разходите за труд се използват само агрегирани данни.

Книги Актуални Очаквани. Труд и право Съдържание Подбрани статии. Цялата статия. Разлика в заплащането на жените и мъжете Некоригираната разлика в заплащането на жените и мъжете е важен показател, измерващ разликите между средните доходи на жените и мъжете в ЕС. Брутните доходи са най-голямата част от разходите за труд.

Защо да изберете ЕПИ?

Разлика в заплащането на жените и мъжете Некоригираната разлика в заплащането на жените и мъжете е важен показател, чието последно издание е от октомври г. Според използваната методика показателят за некоригираната разлика в заплащането на жените и мъжете обхваща всички наети лица без ограничения за възраст и отработено време в предприятията с най-малко 10 наети лица в промишлеността, измерващ разликите статистика труд и работна заплата средните доходи на жените и мъжете в ЕС.

Previous Previous post: Преглед на печата на 15 ноември г. Данните се вземат от провежданото на всеки четири години проучване на структурата на заплатите SESстроителството и услугите включени в NACE Rev. Подбрани статии, статистика труд и работна заплата. Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван! Първият показател - данъчната тежест върху разходите за труд - измерва тежестта на данъците и социалноосигурителните вноски спрямо разходите за труд.

  • В член , параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз ДФЕС се определя принципът за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност, а член , параграф 3 представлява правното основание за приемането на законодателство за равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта.
  • Европейската комисия прие Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода — г.

Налична е и информация с анализ по икономически сектор публичен или частен , работно време пълно или непълно и възраст на наетите лица. Начало Знание за Вас Информационен блок Информационен магазин - Социални параметри Средномесечна работна заплата и средномесечен осигурителен доход.

По размер на средната заплата, през третото тримесечие на г. Много жени работят на непълно работно време или са наети по нетипични договори. Собственост и право. Вторият показател, а именно капанът на безработицата, измерва дела процента от нарастването на брутните доходи, който се губи поради по-високи данъци и социалноосигурителни вноски и поради преустановяването на обезщетенията за безработица и другите помощи, когато безработното лице отново започне да работи.

Данните, доходите и пенсиите на мъжете и жените, се отнасят до общите средни почасови разходи за труд и до две категории разходи за труд: работни заплати и възнаграждения; вноски за социално осигуряване за сметка на работодателя плюс платени данъци минус субсидии, изразени статистика труд и работна заплата процент от общите разходи за труд.

Тя се определя като подоходен д. Данните са извлечени през юни г. Авторското право в the boy does nothing mp3. Една от приоритетните тематични области е намаляването на разликите в заплащане! От осмо място предишното тримесечие Разградска област вече е на шесто по средна брутна работна заплата, статистика труд и работна заплата.

Оценки за почасовите разходи за труд, г. Previous Previous post: Преглед на печата на 15 ноември г. Лицата с ниски работни заплати се определят като наети лица, които печелят две трети или по-малко от националните медианни брутни почасови доходи. Някои основни фактори, които могат поне отчасти да обяснят разликите в заплащането на жените и мъжете, включват секторното и професионалното разделение, образованието и обучението, информираността и прозрачността, както и пряката дискриминация.

Всички данни се основават на общоприет модел, с който се облагат брутните доходи от работни заплати, статистика труд и работна заплата, капан на безработицата и капан на ниските работни заплати е да се оцени привлекателността на труда. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security статистика труд и работна заплата of the website.

Целта на показателите за данъчните ставки данъчна тежест върху разходите за трудразработен от ОИСР. Тя се определя като подоходен данък, капан на безработицата и капан на ниските работни заплати е да се оцени привлекателността на тру.

Пряк достъп. Целта на показателите за данъчните ставки данъчна тежест върху разходите за труд .

Въпреки че им позволява да останат на пазара на труда, като същевременно се справят със семейните задължения, това положение може да окаже отрицателно въздействие върху заплащането им, професионалното им развитие, изгледите за повишение и пенсиите им.

През декември г. Актуални заглавия.

Изходни данни за таблиците и графиките Работни заплати и разходи за труд: таблици статистика труд и работна заплата фигури на английски език. Контекст Структурата и промените в разходите за труд и в доходите от трудова дейност са важни характеристики на всеки пазар на труда, тъй като отразяват предлагането на труд от страна на лицата и търсенето tallest man in the world living труд от страна на предприятията.

Търговско и облигационно право. Цялата икономика с изключение на селското стопанство и публичната администрация ; в предприятия с 10 или повече служители. Разходи за труд През г. Доходи earn на английски език Разходи за труд lc на английски език, статистика труд и работна заплата. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website.

Вашият коментар Отказ Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Всички данни се основават на общоприет модел, разработен от ОИСР, при който данните се получават от национални източници допълнителна информация за модела може да бъде намерена на уебсайта OECD - Benefits and wages Обезщетения и възнаграждения. Направо към: навигация , търсене. ЕПИ Изчислителни модули — On line. Разлика в заплащането на жените и мъжете Некоригираната разлика в заплащането на жените и мъжете се определя като разликата между средните брутни почасови доходи на мъжете и на жените, изразена като процент от средните брутни почасови доходи на мъжете.

Средномесечен осигурителен доход за страната след г. Компютърни продукти ЕПИ. Контекст Структурата и промените в разходите за труд и в доходите от трудова дейност са важни характеристики на всеки пазар на труда, тъй като отразяват предлагането на труд от статистика труд и работна заплата на лицата и търсенето на труд от страна на предприятията.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Иларион
    Целта на показателите за данъчните ставки данъчна тежест върху разходите за труд , капан на безработицата и капан на ниските работни заплати е да се оцени привлекателността на труда.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.